Založení Dvořáčkova a Janurova parku v Kamenickém Šenově

Šenovské parky 2010

Šenovské parky 2010
15. 9. 2010

Město Kamenický Šenov je historicky prvním příjemcem grantu Nadace Proměny – v letech 2006 až 2009 zde byly s naší podporou vybudovány dva parky: Dvořáčkův a Janurův.

O tom, že parky jsou často využívány nejen k individuální rekreaci místních a turistů, svědčí řada akcí, které také v průběhu letošního roku pořádá město a místní školy. Přinášíme alespoň malý výběr s fotodokumentací.

Na začátku června se v Dvořáčkově parku uskutečnil partnerský večer, jehož spolupořadatelem bylo Sdružení přátel Rheinbachu (německého partnerského města Kamenického Šenova). Za účasti zahraničních hostů i místních obyvatel park ožil hudbou, tancem, povídáním a dětskými hrami.  

 V polovině června se v celé obci konaly Oslavy 110. výročí povýšení Kamenického Šenova na město a 100. výročí založení brusičského oddělení Střední školy umělecko-průmyslové sklářské. Část velmi bohatého třídenního programu se odehrála také v Dvořáčkově parku, s nímž sklářská škola sousedí. Konaly se zde trhy a předvádění rytí skla, byla připravena zábava pro nejmenší, v altánu předvedl své umění ve standardních a latinskoamerických tancích Dětský taneční klub Boráček. Oslavy zpestřil také dobový průvod v kostýmech, zdravice představitelů města a sklářské školy a divadelní scénka nazvaná „Jak šenováci elektrifikovali“. Hudební program doplnily Českolipský pěvecký sbor a bluegrassová skupina The Lusatian Grass.

Na začátku září, které bývá tradičně spojováno se začátkem školního roku, patřil Janurův park dětem. Šenovská základní škola zde uspořádala vítání prvňáčků. Součástí programu byla školní hymna, předání dárků dětem od jejich starších spolužáků a paní místostarostky a taneční zábava na mole přes Šenovský potok.    

Udržované a živé parky jsou nejlepším důkazem toho, co je naším cílem. Děkujeme všem, kdo podporují Šenovské parky i další naše projekty.
  
foto: archiv města

fotogalerie