Založení Dvořáčkova a Janurova parku v Kamenickém Šenově

Základy obou parků byly položeny v místech původní rodinné zástavby už po druhé světové válce, brzy ale začaly chátrat, až zcela zanikly. Na někdejší snahu zakladatelů navázala šenovská radnice projektem, který nadace podpořila jako vůbec první ve své historii. Záměrem města bylo vytvořit na zpustlých plochách upravená veřejná prostranství.

Oba parky získaly v rámci projektu nejen novou podobu ale i jméno, o němž rozhodlo hlasování místní veřejnosti. Parky dnes připomínají dva významné pedagogy, kteří v Kamenickém Šenově v minulosti působili. 

Dvořáčkův park se nachází mezi domovem pro seniory a střední umělecko-průmyslovou školou sklářskou, v blízkosti šenovského náměstí. Janurův park se rozkládá na březích Šenovského potoka nedaleko základní školy. Jeho soudobá úprava zachovává fragmenty původních budov jako připomínku někdejší historie.

→  brožura o projektu (pdf 7,6 MB)

výběr projektu2006 / pilotní projekt programu Parky
realizace2006–2009
náklady22 mil. Kč
grant nadace19 944 202, Kč
projektantarchitektonický atelier AND, spol. s r.o.
dodavatelGardenline, s.r.o.
rozlohaDvořáčkův park: 0,86 ha + Janurův park: 0,44 ha